Asylsökande barn har samma rättigheter som andra barn

Tyvärr tvingas många barn runt om i världen att fly från sina hemländer för att söka skydd i något annat land. Det kallas att söka asyl. En del kommer med sina familjer, andra kommer ensamma. Vissa kanske tvingas fly på grund av att de är förföljda i sitt hemland eller för att det är krig där.

Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har åtagit sig att följa den. Det betyder att asylsökande barn och unga har rätt till sjukvård, tandvård och utbildning i Sverige precis som de barn som bor här. Men alla får inte det.

Varje år söker omkring 10 000 barn asyl i Sverige. De flesta kommer tillsammans med sina familjer, men ungefär 2 500 barn kommer ensamma till Sverige. Deras föräldrar kan ha dött eller försvunnit. Eftersom de saknar föräldrar utser kommunen en vuxen som kallas för ”god man” som ska hjälpa dem att få sina rättigheter tillgodosedda.

Barn har egna asylskäl
För att få stanna i Sverige måste man ansöka om asyl, ett tillstånd om att få att leva här. I sin ansökan berättar den som söker asyl om vad han eller hon varit med om i hemlandet och varför han har flytt. Migrationsverket är den myndighet som prövar och beslutar om personen får stanna i Sverige eller inte.

Barn är egna individer. Det innebär att de kan ha egna skäl till att få stanna i Sverige. Våld och kränkningar mot en familj kan vara svårare för barnen än för de vuxna som drabbas. 

I utlänningslagen står det att Migrationsverket ska lyssna på och ta hänsyn till det barnet berättar när de fattar beslut om asyl. Men barnens upplevelser räknas inte alltid. Barnombudsmannen anser att Sverige måste bli bättre på att se till barns egna asylskäl.

Om du söker asyl i Sverige kan du kräva att få berätta om hur din situation i ditt hemland var och varför du inte känner dig trygg där. Det finns ingen speciell åldersgräns för att Migrationsverket ska lyssna på vad du har att säga. 

På Migrationsverkets webbplats finns information om barns rättigheter under asylprocessen för dig som vill veta mer.

Fundersam pojke kikar fram

Vilka rättigheter har du som ung? Hur kan du få hjälp om du har det jobbigt?

Läs om barnkonventionen

Telefon för dig under 18

Pojke med hatt och hans kompisar

Vi svarar på frågor om dina rättigheter
020-23 10 10
Telefontid: måndag och onsdag 13.00-15.00
tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00
Se våra tips!

Under perioden 20 - 31 juli är telefonen stängd

Här kan du också få hjälp och stöd