En funktionsnedsättning ska inte begränsa ditt liv

Alla barn och unga har rätt till god utbildning och en aktiv fritid. Men för barn med en funktionsnedsättning är detta inte alltid självklart.

Det finns många olika slags funktionsnedsättningar. En del är fysiska och syns utanpå, till exempel om du har ett rörelsehinder och behöver en rullstol för att ta dig fram. Andra är osynliga men kan ändå skapa svårigheter i vardagen. Det kan handla om att du har svårt att läsa, koncentrera dig eller umgås med andra människor.

Barnkonventionen säger att alla barn har lika värde och samma rättigheter. Inget barn får diskrimineras. Det betyder att alla barn och unga har rätt till god utbildning och en aktiv fritid – oavsett vilka de är och var de bor. Den som har en funktionsnedsättning har rätt till hjälpmedel för att klara sig i skolan och på fritiden.

Men flera barn med funktionsnedsättning som Barnombudsmannen pratat med vittnar om brist på utmaningar i skolan. Många får heller inte det stöd de behöver för att kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Dela med dig av dina idéer
En funktionsnedsättning ska inte behöva begränsa ditt liv och utveckling. Det finns en särskild lag som kallas LSS, som säger att den som har en livslång funktionsnedsättning kan få stöd och service för att kunna leva ett bra liv. Du kan exempelvis få en stödperson som följer med dig på aktiviteter. Det är socialtjänsten som ordnar med detta.

Saknas det mötesplatser och aktiviteter som fungerar för barn och unga med funktionsnedsättningar i din hemkommun? Du som redan har en kontakt på socialtjänsten, vänd dig dit och berätta vad du tycker behövs! Den personen kanske inte kan förändra något på en gång men kan åtminstone hjälpa dig att komma vidare.

Barn och unga kan ha bra idéer som de vuxna inte tänkt på. Därför är det särskilt viktigt att den som har en funktionsnedsättning får berätta vad han eller hon behöver och vad som är bäst för just honom eller henne.

Vuxna förstår inte alltid vad barn och unga faktiskt klarar av att göra. Här finns tips för dig som har en funktionsnedsättning och vill veta hur du kan få de vuxna att bli bättre på att lyssna på vad du vill: Tips för barn och unga

Informationen är hämtad från Upp till 18 – fakta om barn och ungdom och projektet Egen växtkraft.

Fundersam pojke kikar fram

Vilka rättigheter har du som ung? Hur kan du få hjälp om du har det jobbigt?

Läs om barnkonventionen

Telefon för dig under 18

Pojke med hatt och hans kompisar

Vi svarar på frågor om dina rättigheter
020-23 10 10

Telefontid under perioden 21 juni till 20 augusti:
Måndag till fredag 10 -12

Se våra tips!

Här kan du också få hjälp och stöd