Så här lever Sverige upp till barnkonventionen

Barnkonventionen föddes 1989. Redan 1990 skrev Sverige på barnkonventionen, det kallas att ratificera. Idag har alla länder i världen utom USA anslutit sig till barnkonventionen.

Sverige har lovat att göra sitt allra bästa för att det som står i barnkonventionen ska bli verklighet. Dina och alla andra barns och ungas rättigheter ska respekteras överallt i samhället, varje dag. Vi är bra, men kan bli ännu bättre.

Det finns två miljoner barn i vårt land. Många beslut som fattas rör barn och unga. För att de ska bli bra måste vuxna lyssna på vad barn och unga tycker och tänker.