Skydd

Dessa artiklar i barnkonventionen handlar om att du har rätt till skydd.

11. Du får inte föras till ett annat land utan båda dina föräldrars tillstånd.

16. Du har rätt att skyddas från olagliga intrång i ditt privatliv. Det gäller i hemmet eller där du bor och vistas. Ingen får till exempel läsa dina brev eller dagböcker utan lov. Det gäller också i alla andra situationer då information om dig hanteras. Ingen får heller skada din heder eller ditt rykte. Lagen ska ge dig starkt skydd mot alla sådana intrång.

19. Du har rätt till skydd mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, vanvård, misshandel, övergrepp eller annat utnyttjande.

32. Du ska skyddas från att utföra arbete som kan vara skadligt för dig, som hindrar dig från att gå i skolan eller från att utvecklas på annat sätt. Du får inte heller utnyttjas ekonomiskt, till exempel att någon annan tjänar pengar på ditt arbete utan att du själv får betalt.

33. Det är ländernas ansvar att skydda dig mot narkotika och andra droger. Länderna ska se till att du inte utnyttjas vid tillverkning eller försäljning av droger.

34. Du har rätt till skydd mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Du ska till exempel skyddas mot att utnyttjas i prostitution och pornografi.

35. Du får inte föras bort eller säljas. Ditt land ska se till att det inte sker.

36. Du har rätt till skydd mot alla former av utnyttjande som kan skada dig.

37. Du får inte utsättas för tortyr eller annan grym behandling. Du får inte heller dömas till dödsstraff eller livstids fängelse. Om du grips, fängslas eller blir instängd mot din vilja måste det vara en sista utväg och för en så kort tid som möjligt.

Du ska hela tiden behandlas med respekt och du har rätt att inte bli placerad bland vuxna. Du har rätt till kontakt med din familj under tiden som du är fängslad och ditt fall ska behandlas snabbt. Dina rättigheter i barnkonventionen gäller även om du är instängd mot din vilja.

38. Om du är under 15 år ska du skyddas från att delta i krig. Om du har drabbats av ett krig ska du få det skydd och den vård du behöver.

40. Om du misstänks för ett brott, eller om det visar sig att du är skyldig till ett brott, ska du behandlas med respekt och värdighet. Myndigheter och institutioner som du kommer i kontakt med under rättsprocessen ska vara anpassade för dig. Du har rätt att få hjälp av en person som kan juridik. Ditt ärende ska behandlas så snabbt det går. Ingen får tvinga dig att berätta vad du vet eller att erkänna något du inte har gjort.

Ladda ner lättläst skrift om barnkonventionen

 • Det här säger barnkonventionen om din rätt till skydd »

  Sverige har lovat att följa barnkonventionen. Den gäller alla upp till 18 år.

  Ingen får göra dig illa. Det är du som bestämmer över din kropp, dina känslor och dina tankar. Om du blir illa behandlad ska du kunna få stöd och hjälp. Du är inte till salu!

  Du har rätt till skydd mot alla former av våld, övergrepp, misshandel och utnyttjande. Ingen får tvinga dig att ha sex mot din vilja eller utnyttja dig inom pornografi eller till prostitution. Du har också rätt till skydd mot narkotika.

  Ingen får utnyttja dig ekonomiskt och du får inte ha ett arbete där du utsätts för fara. Om du arbetar får arbetet inte hindra din utbildning eller vara skadligt för din hälsa eller utveckling. Vuxna får inte heller utnyttja barn och ungdomar på något annat sätt. Inom forskningen får man till exempel inte göra experiment på barn eller ungdomar.

  Både din familj och resten av samhället ska respektera att du har rätt till ett privatliv. Dina brev och dina dagböcker tillhör dig. Och du får inte utsättas för angrepp på din heder eller ditt rykte.

  Om du skulle bli misstänkt för ett brott ska du ändå behandlas med respekt. Vuxna ska ta hänsyn till dina behov och du ska behandlas som om du är oskyldig tills din skuld är bevisad. Du har rätt att få din sak prövad i domstol och ett snabbt beslut. Vid en rättegång har du rätt till det stöd och den hjälp du behöver.

  Barn och unga som har begått brott ska få stöd och hjälp att utvecklas på ett sätt som är positivt för dem själva och för hela samhället. Om du har utsatts för vanvård, övergrepp eller tortyr eller om du har deltagit i krig har du rätt till all tänkbar hjälp. Du har rätt att få komma till en miljö där du kan få tillbaka både din hälsa och din egen och andras respekt för dig.

  Något som är aktuellt för ungdomar i många länder är rätten att slippa delta i krig. Om det blir krig ska landet se till att inga barn under 15 år deltar i väpnade konflikter. Om ungdomar under 18 år tas ut till soldater måste landet börja med dem som är äldst. Sverige har en särskild regel som säger att barn och ungdomar under 18 år inte får vara med i krig. Varje barn har också rätt att skyddas mot tortyr och annan grym, omänsklig eller nedvärderande behandling eller straff.

  Barn får aldrig kidnappas eller säljas och alla länder måste samarbeta för att förhindra att barn förs bort från sina hem.

 • Mobbning är ett allvarligt vardagsproblem »

  Mobbning är ett stort och allvarligt vardagsproblem för många. Mobbning kan vara allt ifrån kommentarer om vilka kläder man har på sig, till knuffar och slag eller kränkningar på nätet.

  Nästan alla har någon erfarenhet av mobbning. Kanske har du blivit mobbad själv, varit med och mobbat någon annan eller sett det hända.

  Mobbning är inte bara ett problem mellan barn, det förekommer även bland vuxna. Konstigt nog finns det faktiskt också lärare som mobbar elever. 

  Mobbning finns överallt i samhället. Det sker till exempel i skolan och föreningar. På senare år har mobbning via internet blivit allt vanligare.

  Mobbning är ett brott
  Den som medvetet slår eller sparkar på någon eller skadar någon på annat sätt gör sig skyldig till misshandel. Ett barn som till exempel säger åt ett annat barn ”om jag inte får din mobiltelefon så kommer jag att spöa dig” gör sig skyldig till olaga hot.

  Du får inte tala illa om andra personer på grund av deras hudfärg, etnicitet eller religion. Du får inte heller säga något elakt direkt till en person för att såra honom eller henne. Då gör du dig skyldig till hets mot folkgrupp eller förtal. 

  Är du över 15 år säger man att du är straffmyndig. Det betyder att du kan straffas för ett brott.
  Berätta alltid för en vuxen om du eller någon du känner är utsatt för mobbning för att få hjälp. Om du redan har berättat för dina lärare och rektorn och inget händer kan du kontakta Barn- och elevombudet, BEO, vid Skolinspektionen.

  BEO utreder om skolan har tagit sitt ansvar och kan kräva att skolan ändrar sitt arbete så att den följer de lagar och regler som gäller. 

  Informationen är hämtad från Upp till 18 – Fakta om barn och ungdom 2010 och Skolinspektionen.

 • Kollektiv bestraffning är förbjudet »

  Får man verkligen straffa alla fast det bara är en eller några som har gjort fel? Det får vi på Barnombudsmannen en del frågor om från barn och ungdomar. 

  Nej det får man inte! Kollektiv bestraffning är inte tillåtet, så det är viktigt att du reagerar om du råkar ut för sådan behandling.

  Det finns många exempel på kollektiva bestraffningar. Kanske har du varit med om att en klasskamrat gjort något dumt i skolan och så har hela klassen blivit bestraffad. Visst känns det orättvist! 

  Ungdomar vittnar om bestraffningar på HVB
  När Barnombudsmannen under 2010 mötte och lyssnade till drygt 100 barn och unga som är omhändertagna av socialtjänsten berättade många om kollektiva bestraffningar på så kallade HVB, hem för vård eller boende.

  Om någon bryter mot reglerna – med flit eller av misstag – händer det att alla ungdomar straffas. Ungdomarna vi mötte berättade till exempel att ingen på hemmet fick skjuts in till stan längre efter att en pojke kom hem för sent på grund av att han missat bussen. Och när en pojke råkat spilla ut ett glas vatten i datarummet stängdes det för alla. 

  Bestraffningarna motiveras ofta med att ungdomarna ska lära sig. Men så får det alltså inte gå till.

  Den som är omhändertagen av samhället befinner sig i en särskilt utsatt situation. Då är det extra viktigt att känna till sina rättigheter. 

  Socialstyrelsen heter den myndighet som ska kontrollera att hemmen fungerar bra och att socialtjänsten sköter sitt arbete. Du som är placerad på ett hem har rätt att kontakta Socialstyrelsen och påtala brister.

  Om din lärare brukar bestraffa alla för något som en eller några gjort, ta upp det med rektorn på skolan. Eller berätta för någon vuxen som du litar på som kan hjälpa till.

 • Det här gäller för dig som är under 18 och arbetar »

  För dig som är under 18 år gäller särskilda regler för arbete. Men generellt sett får inte arbetet påverka barns och ungas rätt till hälsa, utveckling eller skolgång. Då strider det mot rättigheterna i barnkonventionen.

  När du är under 18 år får du bara arbeta ett visst antal timmar i veckan och inte med vad som helst. Vissa arbetsuppgifter och situationer kräver att du har fyllt minst 16 år. Dessutom har du rätt till introduktion och att en handledare finns till hands för att svara på dina frågor och hjälpa dig. Om du är under 12 år får du utföra tillfälliga arbeten av hobbykaraktär, till exempel sälja majblommor och jultidningar eller samla in pengar till en idrottsförening. Då kommer du och dina föräldrar överens om vad som är okej.

  Tänk på att det är jätteviktigt att du orkar med skolan och även får vila och ha roligt på fritiden. Prata med dina föräldrar och be om hjälp att planera din tid. 

  Att tänka på om du funderar på att börja jobba:

  16 år
  Du ska ha minst 30 minuters rast om du jobbar längre än fyra och en halv timme. När du extrajobbar efter skolan, ta med dina timmar i skolan när du räknar ut hur mycket du kommer orka jobba. 

  Du ska fortfarande vara ledig minst tolv timmar i sträck varje dygn och 36 timmar i sträck varje vecka.

  15 år eller yngre
  Du får inte jobba mellan klockan 20-06. 

  Du ska vara ledig minst 14 timmar i sträck varje dygn och 36 timmars i sträck varje vecka, helst på helgen.

  Du ska vara ledig minst fyra veckor i sträck på sommaren. 

  Upp till 12 år
  Du ska egentligen inte jobba alls. Men om du gör lättare sysslor ska du själv bestämma när och hur mycket du ska jobba.

På teckenspråk

Pojkansikte som tittar ner

Vad gör du om dina rättigheter inte tillgodoses?

Dina rättigheter

Telefon för dig under 18

Pojke med hatt och hans kompisar

Vi svarar på frågor om dina rättigheter
020-23 10 10

Telefontid under perioden 21 juni till 20 augusti:
Måndag till fredag 10 -12

Se våra tips!

Här kan du också få hjälp och stöd