"Är handikapp och funktionshinder samma sak?"

Torsdagen den 14 april 2016 gick det att chatta med Barnombudsmannen om barn med funktionsnedsättning. Här kan du läsa hela chatten!

Barnombudsmannen: Hej! Välkomna till dagens chatt! Ni kan ställa era frågor nu!

Maria: Får man säga handikappade barn?
Barnombudsmannen: Hej! De barn med funktionsnedsättning som vi har träffat brukar inte vilja att man säger på det sättet. Numera brukar man istället säga barn med funktionsnedsättning eller barn med funktionsvariationer. Poängen är ju att hindren för barn många gånger inte är hos barnet utan finns i omgivningen, i skolan eller när barn ska åka buss eller tåg för att ta några exempel.

Grundsärskolan Sjöbo: Vilka rättigheter har man som funktionsnedsatt som andra inte har?
Barnombudsmannen: Hej! Barn med funktionsnedsättning har samma rättigheter som alla barn. Man ska exempelvis ha samma rätt till bra skola, bra sjukvård, att få säga vad man tycker som alla andra barn. Vad som är speciellt är att det finns en egen konvention för personer med funktionsnedsättning. FN har enats om regler som säger att exempelvis barn med funktionsnedsättning ska få komma till tals på sina villkor. Det är vuxna som ska anpassa sig så det blir bra, inte barnet.

Gabriel: Fortsätter det att komma flyktingar till sverige?
Barnombudsmannen: Hej! Ja, det kommer asylsökande till Sverige. Men det är färre som kan söka asyl som flyktingar i dag om man jämför med i höstas. Barn som flyr har inte alltid pass eller id-kort och då får de inte längre åka med båt eller tåg till Sverige.

grundsärskolan i sjöbo: HEJ kan alla med utvecklingsstörning ta körkort?
Barnombudsmannen: Hej! Eftersom vi jobbar med barn har vi inte så bra koll på just körkortsregler. Men Trafikverket vet förstås vad som gäller. På deras hemsida står det att endast ett fåtal lindrigt utvecklingsstörda klarar reglerna för att ta körkort. Exakt vad som gäller kan man få reda på genom att ringa Trafikverket 0771-171819.

Daniel: Hur får handikappade flyktningbarn hjälp?
Barnombudsmannen: Hej! Under hösten kom det fler barn med funktionsnedsättning till Europa som asylsökande. Det har inte alltid fungerat så bra med hjälpen som de har fått. I Sverige ska de barnen ha samma rätt till stöd som andra barn som har funktionsnedsättning, det handlar om skolgång och sjukvård exempelvis.

Lilly: Är ett handikapp och ett funktionshinder samma sak?
Barnombudsmannen: Hej, de flesta har nog använt orden ungefär på samma sätt. Men handikapp brukar vi inte använda längre. Funktionshinder beskriver att hindren ofta finns i omgivningen. Anpassar vi skolan med flera miljöer så att de är tillgängliga för alla barn så försvinner många hinder.

grundsärskolan i sjöbo: kommer det bli några förändringar när barnkonventionen bli lag?
Barnombudsmannen: Ja, det tror jag. I Norge blev det förändring när barnkonventionen blev lag för 13 år sedan. En viktig sak som jag hoppas på är att barn med funktionsnedsättning ska bli lyssnade på mer. Att lagen om särskilt stöd ändras så att barn får mer information och kan bli mer delaktiga.

Anny: Hur många barn i rullstol finns det i sverige?
Barnombudsmannen: Hej! Enligt infoteket om funktionshinder så finns det 7000 barn med rörelsehinder i Sverige och ungefär hälften av dessa använder någon form förflyttningshjälpmedel, som exempelvis rullstol.

Grundsärskolan Sjöbo: Vilket stöd kan man få som vuxen om man har en lindrig utvecklingsstörning? Hur får man hjälp att få dessa stöd?
Barnombudsmannen: Hej! Det beror på vilket behov man har av hjälp när man är vuxen. Socialtjänsten i kommunen där man bor eller Försäkringskassan kan man prata med om detta. Har man behov så kan det handla om färdtjänst, hjälpmedel i hemmet eller personlig assistent exempelvis.

Ove: Går barn i rullstol till speciella skolor? Hos oss finns det inga
Barnombudsmannen: Hej! På vissa skolor kan det finnas RH-klasser, som är till för barn med rörelsehinder. Men de allra flesta barn går i klasser med andra barn utan rörelsehinder.

Ellie: Är det ett handikapp att inte kunna svenska?
Barnombudsmannen: Hej! Flera döva barn vi har mött har betonat att de inte har en funktionsnedsättning utan att de har ett eget språk, teckenspråk. Kan inte lärarna teckenspråk uppstår dock problem. På samma sätt är det förstås inte en funktionsnedsättning att tala andra språk än svenska, men i mötet med samhället kan det bli svårt om de man möter bara talar svenska.

Emma: Får barn till föräldrar med ett handikapp någon hjälp?
Barnombudsmannen: Hej! Det finns viss hjälp som föräldrar kan få. Det kan handla om kurser, hjälp från habiliteringen och avlastning. Vi tycker inte att stödet är tillräckligt. Många barn vi har mött önskar att föräldrarna fick mer information och bättre stöd. I vår årsrapport kan du läsa mer om våra förslag! Läs mer http://www.barnombudsmannen.se/for-dig-under-18/teman/respekt-om-barn-med-funktionsnedsattning/

Elias: Finns det mobiler för handikappade?
Barnombudsmannen: Hej! Många barn vi har mött tycker att mobilerna i sig själva är ett bra hjälpmedel för att övervinna hinder i omgivningen. Mobiler och hjälpmedel till mobiler kan också anpassas på olika sätt beroende på vilken funktionsnedsättning man har. Det finns stöd om man exempelvis är blind eller hörselskadad.

Nico: Får alla handikappade skaffa en familj?
Barnombudsmannen: Personer med funktionsnedsättning har samma rättigheter som alla andra. Svaret på din fråga är därför; ja!

Barnombudsmannen: Chatten är nu stängd. Tack för den här gången! Välkomna till nästa chatt den 12 maj med tema Barn på flykt.

Telefon för dig under 18

Pojke med hatt och hans kompisar

Vi svarar på frågor om dina rättigheter
020-23 10 10

Telefontid under perioden 21 juni till 20 augusti:
Måndag till fredag 10 -12

Se våra tips!

Här kan du också få hjälp och stöd