"Får mina föräldrar se vad jag har i mobilen?"

Torsdagen den 17 mars 2016 gick det att chatta med Barnombudsmannen om rätten till privatliv. Här kan du läsa hela chatten!

Barn och datorer

Moderator: Hej och välkomna till dagens chatt! Idag är det Maj Fagerlund från Barnombudsmannen som svarar på frågorna.

Chokladboll123: Hejsan! Jag har en fråga. Några av mina kompisar gillar inte varandra och det blir svårt när vi alla ska va, det slutar med att någonn blir sur och någon blir utanför. Det mellan dem förstör typ för oss andra och våran vänskap med dem då vi knappt får va med den ena. Hur kan man göra för att det inte ska bli så stelt och så att ingen blir utanför?
Barnombudsmannen: Hej, Jag tänker att det kan vara bra att prata med en vuxen som ni litar på om hur ni kan göra. Det är viktigt att alla får vara med och att ingen känner sig utanför.

Tomas: Får mina föräldrar se vad jag har i mobilen?
Barnombudsmannen: Hej! Du har rätt till ett privatliv och det är viktigt, men om dina föräldrar tror att du gör något som är farligt för dig kan det vara så att de får titta i din mobil. Om de gör det så är det viktigt att de förklarar varför.

Jimmy: Är det ok att lärarna tar våra mobiler under lektionerna?
Barnombudsmannen: Hej! Läraren har rätt att se till att det är lugn och ro i klassrummet. Men det är viktigt att det görs i samtal med eleverna och att ni får säga det ni tycker om det som läraren bestämmer.

Chokladboll123: Hej! Vet du om det förekommer brott i Sverige och världen i barnkonventionen inom barn och våld? Tack på förhand:)
Barnombudsmannen: Hej! Jag förstår din fråga som att du menar om brott begås mot barnkonventionen i Sverige och i världen. Tyvärr begås brott mot barnkonventionen världen över till exempel genom att barn utsätts för våld och övergrepp. Sverige följer barnkonventionen bra på många sätt, men även här händer det att vi bryter mot barnkonventionen till exempel i vissa fall då barn som begått brott isoleras, alltså inte tillåts ha någon kontakt med andra

Såsmästaren: Hej! Vet du om Sverige verkligen följer barnkonventionen vad det gäller barn med handikapp? I fall de inte följer den i så fall vilka artiklar är det som inte följs?
Barnombudsmannen: Hej! De artiklar som gäller barn och funktionsnedsättning är i första hand artikel 23 och artikel 2 (som handlar om likabehandling och diskriminering). När det gäller barn med funktionsnedsättning är det mycket viktigt att de har samma möjligheter som andra barn. Det är till exempel viktigt att barn med funktionsnedsättning har möjlighet till fritidssysselsättning på samma sätt som alla andra barn.

Moderator: Hej RR! Du får ställa om din fråga.

Kallekula: Kan barnombudsmannnen hjälpa mig om jag blir slagen av min styvpappa???
Barnombudsmannen: Hej! Vuxna får aldrig utsätta barn för våld och kränkningar. Barnombudsmannen är skyldig att anmäla till socialtjänsten om ett barn far illa i hemmet, till exempel om barnet blir slagen. Man kan nå oss på vår barntelefon 020231010 och mejla oss på info@barnombudsmannen.se. Man kan också själv kontakta socialtjänsten eller polisen om man blir slagen eller prata med någon vuxen till exempel en lärare som man litar på. Vill du veta mer om socialtjänsten och vart man kan vända sig kan man gå in på: kollpasoc.se

Anna: Är det rektorn som bestämmer det där med mobiler i skolan?
Barnombudsmannen: Hej! Ja det är rektorn som har det slutgiltiga ansvaret i skolan, men det är viktigt att eleverna får vara med och bestämma.

Pelle: Varför får alla barn inte stanna i Sverige?
Barnombudsmannen: Hej! Det finns regler om när man får stanna i Sverige som regeringen har bestämt, men det är viktigt att alla människor som behöver skydd från till exempel krig eller förföljelse ska få skydd, alltså ska få stanna i Sverige.

Lisa: Kan du bestämma vem som får stanna i Sverige?
Barnombudsmannen: Nej det kan Barnombudsmannen inte göra. Det är migrationsverket som gör bedömningar utifrån de lagar och regler som finns. Dessa regler bygger på internationella konventioner, som till exempel flyktingkonventionen och barnkonventionen.

måns: varför är barnkoventionen inte lag i sverige?
Barnombudsmannen: Hej! Vi tycker att barnkonventionen ska vara lag i Sverige. Just nu finns det också ett förslag på att barnkonventionen ska bli lag. Trots att barnkonventionen inte är lag så måste Sverige följa den eftersom vi har skrivit under den.

namn: Kan ni inte ha chatt varje dag!
Barnombudsmannen: Hej! Ja det skulle vara trevligt men är tyvärr inte möjligt just nu. Om du har frågor till oss kan du ringa oss på 020 - 23 10 10. Telefonen är öppen måndag till fredag, 09.00 - 15.00 (Lunchstängt 12.00-13.00). Det här numret är gratis att ringa och samtalet syns inte i telefonräkningen! Du kan också mejla till oss på info@barnombudsmannen.se.

vuxenombudsmannen: hur länge är man barn nör blir man vuxen?
Barnombudsmannen: Hej! Enligt barnkonventionen är man barn tills man fyller 18 år, så är det också enligt svensk lag.

lisa: min mamma har läst min dagbok!!!!! Får hon verkligen det?
Barnombudsmannen: Hej! Barn har rätt till privatliv och integritet, men om din mamma är rädd att du gör något som kan vara farligt för dig så kan hon få läsa i din dagbok. Det är då viktigt att din mamma förklarar varför hon gjorde det och att ni kan prata om det.

Gustav: Vem tar hand om gatubarnen?
Barnombudsmannen: Hej! Det är socialtjänsten som ansvarar för att barn mår bra och har någonstans att bo. Det är socialtjänsten i den kommun där barnen är som bär ansvaret.

iiiii: finns det fattiga barn i Sverige?
Barnombudsmannen: Hej! Det finns barn i Sverige som inte har allt som de behöver och har rätt till, till exempel någonstans att bo, hela och rena kläder och tillräckligt med mat.

BeoN: Vad menar du med att "det är viktigt att eleverna får var med och bestämma". Hur ska sånt gå till, hur vet man att man varit med och bestämt?
Barnombudsmannen: Hej! Jag tänker så här: Det är viktigt att rektor och lärare frågar eleverna vad de tycker i frågor som är viktiga för dem och att de lyssnar på det eleverna säger. Det är också viktigt att lärare och rektor förklarar varför de gör saker, särskilt om de gör saker som eleverna inte tycker om. Om man känner att man blivit lyssnad på och tagen på allvar så har man fått vara med och bestämma. Det ska också finnas ett elevråd i skolan som eleverna kan vända sig till om de inte känner sig lyssnade på.

Moderator: Chatten är nu stängd. Tack för alla era frågor! Nästa chatt är den 14 april, då är temat funktionsnedsättning. Välkommen tillbaka då!

Telefon för dig under 18

Pojke med hatt och hans kompisar

Vi svarar på frågor om dina rättigheter
020-23 10 10

Telefontid under perioden 21 juni till 20 augusti:
Måndag till fredag 10 -12

Se våra tips!

Här kan du också få hjälp och stöd