Hur lång tid tar det innan barn som flytt till Sverige får börja i skolan?

Svar

Barn ska helst få börja skolan senast en månad efter att de kommit till Sverige. Men så blir det tyvärr inte alltid. Till exempel när det kommer många flyktingar till Sverige på en gång kan det ta längre tid innan barn får börja skolan.

Se fler frågor och svar