Vilka rättigheter har jag för att göra min röst hörd?

Vilka rättigheter har jag för att göra min röst hörd?

Svar

Dnr 3.5.2: 0173/18
Hej!
Enligt barnkonventionens artikel 12 har du rätt att uttrycka dina åsikter i alla frågor som rör dig. Vuxna ska lyssna och ta hänsyn till dina åsikter. När en myndighet eller domstol hanterar eller beslutar i en fråga som rör dig ska du få möjlighet att komma till tals.

Se fler frågor och svar