Om det är någon som förstör, får hela klassen straffas?

Svar

Nej, det kallas för kollektiv bestraffning och är inte tillåtet.

Se fler frågor och svar