Får jag bestämma om jag vill bo hos min mamma eller pappa?

Svar

Dnr: 3.5.2:9767/17

Hej! Du har rätt att säga om du vill bo hos din mamma eller pappa. Dina föräldrar ska lyssna på dig och ju äldre du blir desto mer ska de ta hänsyn till vad du vill. Men det finns ingen åldersgräns som säger när du får bestämma själv, utan det är dina föräldrar som bestämmer tills du fyller 18.

Om du inte trivs med hur de är just nu kan du prata med dina föräldrar och se om du kan få ändra hur du bor. Kanske kan du exempelvis få bo lite mer hos den ena föräldern

Se fler frågor och svar