Varför är det så hög åldersgräns på vissa discon?

Svar

Det finns inga åldersgränser för discon i lagen. Arrangörer får själva bestämma åldersgränserna. Däremot är det förbjudet att servera alkohol till personer som är under 18 år.

Se fler frågor och svar