Vad är ett familjehem?

Svar

Att få flytta till ett familjehem är den vanligaste lösningen om du av någon anledning inte kan bo kvar hemma. Precis som det låter är det hemma hos en familj, med en eller flera vuxna och med eller utan barn. Ibland känner du redan familjen du flyttar till, men oftast inte.

Soc ska se till att du kommer till ett familjehem där du kan känna dig trygg och säker. De ska ta hänsyn till vad som är bäst för dig.

Du kan läsa mer om familjehem och deras uppgifter på Kollpåsoc.se

Se fler frågor och svar