Vart är huvudkontoret och är organisationen ideell?

Svar

Dnr: 3.5.2:0929/17

Hej! Barnombudsmannen är en myndighet. Det betyder att det är regeringen som startade organisationen. Barnombudsmannen är alltså inte en ideell organisation utan vi får pengar av regeringen för att göra vårt arbete. Vårt kontor ligger i Stockholm.

Se fler frågor och svar