Vem bestämmer vilka som får stanna i Sverige?

Svar

Det är en myndighet som heter Migrationsverket som i första hand bestämmer vilka som får stanna i Sverige. Deras beslut kan också överklagas till en domstol som kallas migrationsdomstol. Domstolen kan ändra det som Migrationsverket bestämt om de inte håller med om beslutet.

Du kan läsa mer om asyl och hur det fungerar att få skydd i Sverige på Migrationsverkets hemsida.

Se fler frågor och svar