Vad gör jag om mina föräldrar ska flytta isär?

Svar: Du har rätt att ha kontakt med båda dina föräldrar. Efter en separation fortsätter oftast båda föräldrarna att ha ansvar för barnet. I vissa fall bor barnet hos den ena föräldern i veckorna och träffar den andra på helgerna. 

Man kan också bo varannan vecka hos den ena och varannan vecka hos den andra. Du har rätt att säga hur du tycker att er kontakt ska vara i framtiden.

Ibland kan föräldrarna inte komma överens om vem barnet ska bo hos. Då är det en domstol som bestämmer vad som ska gälla. Barnet har rätt att säga sin åsikt. Oftast är det någon från socialtjänsten i kommunen som kommer och pratar med barnet om vad han eller hon vill. Domaren får sedan veta vad barnet har sagt. Ju äldre barnet är desto mer måste domaren ta hänsyn till barnets vilja.