Varför är det så hög åldersgräns på vissa discon?

Svar: Det finns inga åldersgränser för discon i lagen. Arrangörer får själva bestämma åldersgränserna. Däremot är det förbjudet att servera alkohol till personer som är under 18 år.