Får jag diskrimineras för att jag är tjej eller kille?


Svar: Nej. Om du tycker att du blivit diskriminerad i skolan kan du ta upp det med rektorn. Lyssnar inte rektorn kan du kontakta Skolinspektionens barn- och elevombud på deras webbplats beo.se. Blir du diskriminerad på en arbetsplats eller i högskolan kan du anmäla detta till Diskrimineringsombudsmannen på deras webbplats do.se.