Varför får man inte skjutsa på cykeln?

Svar: Det är tillåtet att skjutsa på cykel om du är över 15 år och den du skjutsar är under 10 år. Att skjutsa en jämnårig kompis är förbjudet eftersom det är trafikfarligt. Det blir för tungt och svårt för dig att hantera cykeln säkert.