”Man måste prata på ett sätt så att barnen verkligen förstår”

När Barnombudsmannen startade den här sidan för barn och ungdomar efterlyste vi skolor som ville få bättre koll på barnkonventionen. Eftersom det handlar om barn och ungas rättigheter tycker vi att det är viktigt att höra vad just barn och unga tycker. Så nu reser vi runt och träffar barn och pratar om olika delar av barnkonventionen. Här berättar eleverna på Farsta gymnasiums barn- och fritidsprogram om hur de tänker kring rätten till kunskap och information.

Fem ungdomar i ett klassrum

Jennifer Urriola, Luís Perez Mendoza och Sagal Yusuf tillsammans med kamrater

Eleverna på Farsta gymnasiums barn- och fritidsprogram hänger med i nyheterna både i tidningar och på tv. Men de pratar sällan om nyheterna hemma hos familjen, berättar de.

FN:s barnkonvention säger att alla barn och unga i världen har rätt att få reda på vad som händer runt omkring dem. Inte minst i den del av världen där de själva bor.

Det betyder till exempel att barnen och ungdomarna har rätt att känna till nyheter från radio, tv, tidningar och internet.

Det betyder också att dessa nyheter ska presenteras på ett sätt som barnen och ungdomarna förstår. Nyheterna ska även hjälpa dem att leva ett hälsosamt liv. I annat fall lever landet som barnen bor i inte upp till barnkonventionen.

Följer vad som händer
I mitten av oktober fick Barnombudsmannen möjlighet att tala om konventionen med några elever från Introduktionsprogrammet med inriktning mot barn och fritid på Farsta gymnasium.

Det visade sig att alla eleverna följde med i nyhetsrapporteringen varje dag. De flesta visade sig också ha tillgång till flera nyhetsmedier. En del läste morgontidningar och lyssnade på radio. Andra läste kvällstidningar och tittade på nyheterna på tv. Nästan alla läser gärna tidningar på internet. Gratistidningar var också populära, visade det sig.

Flera av eleverna följer även nyheter från sina föräldrars ursprungsländer. Även om nyheterna presenteras på ett annat språk än svenska.

– Jag följer med vad som händer både här och i Peru, där mina föräldrar kommer ifrån, säger 16-årige Luís Perez Mendoza. Det är lätt att hänga med, tycker jag.

– När jag hinner tar jag del av vad som händer, säger Aida Jukić, 15 år. Jag sitter mycket vid datorn. Det mesta finns ju på nätet. Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Jag läser papperstidningarna också.

Skolan viktig informationskälla
I övrigt tycks det i första hand vara skolan som bidrar med information. Till exempel är tanken bakom Introduktionsprogrammen att elever som har haft det tufft på högstadiet ska erbjudas en möjlighet att studera i en takt och på ett sätt som passar dem.

– Men hemma pratar vi inte särskilt om vad som händer i världen, säger Aida Jukić. Vi diskuterar i alla fall inte sådana saker.

Hur sprider man bäst kunskap om barns och ungas rättigheter, tycker ni?
– Redan när barnen börjar skolan, tycker jag, säger Ellenor Larsson, 17 år. Men man får prata om det på ett sätt så att barnen verkligen förstår. Att man inte får slå, kränka eller diskriminera, till exempel.

– Alla barn har rätt till social trygghet, säger Luís Perez Mendoza. Men det är viktigt att de får veta det också.