Om Barnombudsmannen

I Sverige har alla barn och ungdomar under 18 år en ombudsman. Personen barnombudsmannen utses av regeringen och är chef för en statlig myndighet som heter Barnombudsmannen. 

Hos oss arbetar ungefär 25 personer med barns och ungas rättigheter. Vi undersöker hur barnkonventionen fungerar i samhället, informerar om den och kommer med förslag på hur lagar och regler i Sverige bör ändras för att stämma överens med barnkonventionen.

Barnombudsmannen har kontakt med barn och ungdomar och tar reda på vad de tycker i olika frågor. Den kunskap vi får om hur barn och unga upplever sin vardag förs vidare till de som bestämmer i kommuner, landsting och myndigheter men även till regering och riksdag.

Om Barnombudsmannen på teckenspråk

Telefon för dig under 18

Pojke med hatt och hans kompisar

Vi svarar på frågor om dina rättigheter
020-23 10 10
Telefontid: måndag och onsdag 13.00-15.00
tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00
Se våra tips!

Under perioden 20 - 31 juli är telefonen stängd

Här kan du också få hjälp och stöd
ungdomar

Här kan du läsa om några viktiga åldersgränser i Sverige!

Viktiga åldersgränser