Om statistiken

Statistiken i statistiksnurran är hämtad från en undersökning som Statistiska centralbyrån, SCB, genomför varje år.

SCB intervjuar barn och unga mellan 10 och 18 år om deras vardag. Frågorna gäller bland annat hur barnen mår, hur de har det i skolan och om deras relationer till kompisar och föräldrar.

I statistiksnurran visas svaren från de intervjuer som gjordes under 2013 och 2014.