Hur är frågorna ställda?

Frågorna ställs så att man kan välja mellan flera svarsalternativ.