Hur många barn har svarat på frågorna?

År 2013/2014 var det 1403 barn i åldrarna 10 till 18 år som svarade på frågorna.