Kan man se utvecklingen över tid?

Det går att se andelarna för åren 2007/2008 till 2011/2012 i statistiklabbet men inte i statistiksnurran. Barn har tillfrågats i SCB:s levnadsnivåundersökning sedan år 2001 även om frågorna och metoden delvis har ändrats.