Vad är föreningsliv?

När man minst en gång i veckan deltar i fritidsaktiviteter som inte har med idrott att göra, med en vuxen ledare. Det kan till exempel vara scouter, teater, musikskola eller kör.