Vad menas med att känna trygghet i skolan?

Det innebär att känna sig trygg på väg till skolan, i klassrummet och på rasterna i skolan.