Anmälningsskyldighet

De flesta som jobbar med barn och unga måste göra en orosanmälan till soc om de misstänker eller får reda på att ett barn av någon anledning inte har det bra. Det gäller till exempel lärare, fritidsledare, skolsköterskor, läkare och kuratorer.

 De har något som kallas för anmälningsskyldighet eller anmälningsplikt.