Åtalsunderlåtelse

Om åklagaren väljer att låta bli att väcka åtal mot dig som är under 18 år och har gjort något brottsligt kallas det för åtalsunderlåtelse.

Åtalsunderlåtelse kan du få om du:

  • får vård eller annan hjälp av soc
  • är LVU:ad (redan är placerad )
  • får stöd och hjälp på annat sätt

En annan anledning till åtalsunderlåtelse kan vara att du uppfattade brottet du gjorde som ett bus eller att du inte tänkte dig för. I lagen kallas det för att göra något ”av okynne och förhastande”.