Barnrättsperspektiv

Barn kan ha ett sätt att se på hur det är att vara barn och vuxna ett annat. Att ha barnperspektiv betyder att vuxna i samhället ska se barns situation utifrån barnens verklighet.