BBIC

BBIC är en förkortning av Barnets Behov I Centrum och är något som soc använder sig av när de träffar barn som kan behöva stöd eller skydd. ”Barnets behov i centrum” betyder bland annat att du som är under 18 år ska få berätta, veta och tycka (vara delaktig) om saker som handlar om dig och som kan påverka hur du har det.