Betänkande

Personen eller personerna som gör en utredning presenterar sina slutsatser och förslag i ett ”betänkande”. Betänkanden brukar kallas för SOU eftersom de ofta publiceras i serien ”Statens Offentliga Utredningar”. Betänkanden presenteras för regeringen som sedan sänder förslagen på remiss.