Domstolsbeslut

Det domstolen kommer fram till kallas för ett domstolsbeslut. 

Om dina föräldrar inte kan komma överens om var du ska bo när de skiljer sig kan domstolen till exempel komma fram till att du ska bo hos din ena förälder och träffa din andra förälder på helgerna. Då skriver domstolen ner vad de har bestämt i ett domstolsbeslut.