Flyttningsförbud

Helt enkelt som det låter: ett förbud att flytta hem för dig som är placerad i familjehem, HVB eller SiS.

Soc kan be (ansöka) förvaltningsrätten om att du ska få flyttningsförbud när du är frivilligt placerad (SoL-placerad) eller när vården enligt LVU ska sluta. Flyttningsförbudet finns för din skull. Antingen för att flytten hem inte ska gå för fort eller ske när det inte är bra för dig och det finns en allvarlig risk för att din hälsa eller utveckling skadas om du flyttar hem.