LVU

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, är en tvingande lag. Det betyder att dina föräldrar och/eller du måste gå med på det som soc bestämmer.

”Vård av unga” betyder inte att det handlar om sjukvård, utan omvårdnad. Omvårdnad betyder att någon ska ta hand om dig så att du har det bra.