Mänskliga rättigheter

Gäller för alla människor och handlar om att alla människor i hela världen är födda fria och lika. Rättigheterna skrivs ner deklarationer. Den mest kända är FN:s universella deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948. FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) innehåller barns mänskliga rättigheter.