Paragraf

En paragraf är ett textstycke i en lag som innehåller en regel. I lagboken finns det många paragrafer och de har nummer som soc ibland pratar om. Till exempel "andra paragrafen LVU" och "tredje paragrafen LVU".

Tecknet för paragraf ser ut så här: §