Samarbetssamtal

När föräldrar som beslutat sig för att separera eller skiljas har svårt för att komma överens om vårdnaden, vem barnet ska bo hos och hur umgänget ska fungera med den andre föräldern, kan de få hjälp genom samarbetssamtal med familjerätten.