Sekretess

Sekretess och tystnadsplikt betyder att information som handlar om hur du mår och hur du har det inte ska spridas hur som helst. Informationen ska hållas hemlig.