Snatteri

Om man snattar något betyder det att man tar något som inte är ens eget, till exempel i en affär. Om man tar något som är värt mer än 1 000 kronor är det istället stöld. Både snatteri och stöld är brott och kan få konsekvenser för barn och unga.