Umgänge

Du har rätt att träffa båda dina föräldrar, det spelar ingen roll om ni bor tillsammans eller inte. Dina föräldrar ska hjälpas åt att se till så att du håller kontakten med den förälder du inte bor hos. Du har rätt att träffa och hålla kontakt med båda dina föräldrar även om de är osams. 

Umgänge behöver inte betyda att ni träffas utan ni kan hålla kontakt på andra sätt som att ringa, mejla eller skriva brev till varandra.