Ungdomstjänst

Du som är mellan 15 och 20 år och har gjort något brottsligt kan dömas till ungdomstjänst. 

Det betyder att du arbetar utan lön under en bestämd tid. Jobbet gör du på fritiden - alltså på kvällar, helger och lov om du går i skolan.