Vårdnad

Vårdnad betyder att någon tar hand om dig, ser till så att du är trygg och att du ”får en god fostran”. God fostran betyder till exempel att du ska få goda råd, vägledning, stöd och har någon vuxen som bryr sig om dig.

Vårdnad betyder också att någon ska se till att du har det du behöver.

Vårdnaden kan se ut på olika sätt och antingen vara gemensam eller ensam.

Oftast är det föräldrar som har vårdnaden om sina barn. Det kallas för att de är dina vårdnadshavare.