Respekt: Om barn med funktionsnedsättning

Nästan 300 000 barn i Sverige har en funktionsnedsättning. En funktionsnedsättning kan vara att inte kunna se, höra eller gå. Eller så kan man ha svårt att läsa, koncentrera sig och lära sig saker.

Tjej som gör segertecken. Hashtag selfie, Hashtag adhd, hashtag thinkingoutofthebox, hashtag unik, hashtag speciell, hashtag fantasi, hashtag energi, hashtag snabb, hashtag spontan

Sverige har lovat att följa barnkonventionen. Där står det skrivet vilka rättigheter barn har. Till exempel står det att:

  • alla barn är lika mycket värda och ingen ska bli sämre behandlad
  • barns bästa ska komma först när vuxna bestämmer saker om barn
  • alla barn har rätt till bra liv och att vara trygga
  • alla barn har rätt att säga vad de tycker och att bli lyssnade på.

Vi träffade nästan 100 barn

För att ta reda på om Sverige följer barnkonventionen har vi på Barnombudsmannen träffat 97 barn och unga med funktionsnedsättningar. De har fått berätta för oss vad som är bra och dåligt med att leva med en funktionsnedsättning. Det vi pratade om har vi gjort en bok av, en rapport.

Rapporten ger vi till politikerna som bestämmer. Då kan de ändra på lagar och regler så att barn och unga med funktionsnedsättning kan få det bättre i framtiden!

Läs barnens råd till andra barn med funktionsnedsättning.

Ta del av barnens digitala berättelser

Barnombudsmannen berättar om rapporten