Välkommen till Mina Rättigheter

Mina Rättigheter är en webbplats om barn och ungas mänskliga rättigheter. Den är fylld med kunskap, inspiration och lektioner – anpassad för pedagoger i både förskola och skola att lära ut om barnkonventionen.

Mina Rättigheter

Mina Rättigheter hjälper barn och unga att förstå vilka rättigheter de har, varje dag runt om i hela världen. Till exempel att:

  • alla är lika mycket värda
  • vuxna ska tänka på vad som är bra för dem
  • de ska få leva, växa och må bra
  • de får säga vad de tycker – vuxna ska lyssna på dem.


För att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen är den gjord för förskolan och skolan. Den är uppdelad i flera delar:

Startsidan

Minarattigheter.se riktar sig till barn och unga. Här kan du lära dig om vilka rättigheter du har. Bland materialet finns det texter, videor och möjligheten att göra sin röst hörd i våra omröstningar. Man kan också testa sina kunskaper i våra quiz.

Pedagogdelen

Här hittar lärare och pedagoger lektioner om barnkonventionen. Här finns också handledning, hur pedagogen kan lägga upp lektionen. Lektionerna går att använda i olika ämnen som samhällskunskap, idrott och många fler. Läs mer på minarattigheter.se/pedagog.

Barn och unga-delen

Utöver handledning för pedagoger har barn och unga möjlighet att själva gå in och läsa på om sina rättigheter – eller kolla på film och tävla i frågesporter. Det finns även en chatt-bot att lära sig mer igenom. Barn och unga-delen hittas på minarattigheter.se.

Vi som har gjort webbplatsen Mina Rättigheter jobbar på Barnombudsmannen och har samarbetat med webbyrån Bazooka. Webbplatsen och materialet har tagits fram tillsammans med pedagoger med hjälp av barn och unga som fått tycka till under projektets gång. Tack till alla er som bidragit!


Ett uppdrag från regeringen

Vi fick ett uppdrag av regeringen att under 2015-2018 genomföra insatser för att höja kunskapen hos barn och unga om sina rättigheter enligt FN:s barnkonvention. Uppdraget syftar till att öka kunskaperna om vad rättigheterna innebär i praktiken både inom skolan och på andra områden. Inom ramen för uppdraget ska Barnombudsmannen skapa en webbplats med information, lektionsupplägg och lärarhandledning för att underlätta skolans undervisning om barns och ungas rättigheter. Sajten ska fungera som stöd för pedagoger som vill jobba med barns rättigheter och barnkonventionen.

Barns kunskap om sina rättigheter har ökat

Tjejer tittar i en pärm

Skolan viktigaste faktorn

Läs om undersökningen