Internationell undersökning om Covid-19

En undersökning gjord av ENOC, Europeiska nätverket för barnombudsmän, och Unicef: ”Ombudspersons and commisioners for childrens challenges and responses to Covid-19"; 23 ombudsmän har svarat på frågor i denna undersökning som handlar om hur barn påverkas av Covid – 19. Undersökningen gjordes under maj 2020.

Ladda ner undersökningen (engelska)