Utbildningar i höst

Den Vägledning som regeringen tagit fram är tänkt att fungera som ett generellt stöd för olika aktörer vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen men också som en utgångspunkt för ett fortsatt utvecklingsarbete hos er. Vägledningen fokuserar inte på något specifikt rättsområde eller någon specifik verksamhet utan utgör en metod och en modell.

Barnombudsmannen kommer att erbjuda digitala utbildningar i två steg under perioden vecka 41-43 och vecka 45.

Steg 1 är ett halvdagsseminarium med som livesänds den 8 oktober kl. 09.15 till 12.15. 

I Steg 2 erbjuder vi digitala workshops i mindre grupper. Dessa ges 15 oktober, kl. 13.15 till 16.00, 19 oktober, kl. 9.15 till 12.00, 23 oktober kl. 13.15 till 16.00, 2 november kl. 9.15 till 12.00 och 5 november kl. 13.15 till 16.00. För att anmäla sig till steg 2 krävs att man lyssnat på föreläsningen i steg 1. Antalet platser är begränsade.

Mer information och anmälan