Myndighetsnätverket för barn- och ungdomsfrågor

Myndighetsnätverket för barn- och ungdomsfrågor utgår från barnkonventionen och fokuserar på barnets rättigheter. Genom samverkan vill de cirka 25 deltagande myndigheterna identifiera och samordna insatser som berör barn och unga.

Organisationsskiss över myndighetsnätverket för barn- och ungdomsfrågor

Myndighetsnätverket för barn- och ungdomsfrågor har barnkonventionen som utgångspunkt för sitt arbete och fokuserar på barnets rättigheter. De olika myndigheternas generaldirektörer samlas i ett samordningsforum. Det finns också ämnesgrupper där exempelvis, hälsa, ekonomi, barns och ungas rätt till kultur, informationssäkerhet och digital kompetens, ungas etablering och hållbar utveckling diskuteras. Genom samverkan vill myndigheterna identifiera och samordna insatser som berör barn och unga.

Ladda ner en organisationsskiss över Myndighetsnätverket för barn- och ungdomsfrågor

Läs mer om nätverkets olika delar på länkarna nedan.

Kontaktperson

Ellionor Triay Strömvall, Barnombudsmannen
ellionor.ts@barnombudsmannen.se
08-692 29 54