Från insidan (2013)

Barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte.

Barnombudsmannens årsrapportering 2013
Barnombudsmannen har i flera år lyssnat systematiskt på barn och unga i utsatta situationer. Under förra året fokuserade vi på barn och ungdomar i arrest och häkte misstänkta för brott. Barnombudsmannen har genomfört en granskning av hur de mänskliga rättigheterna respekteras när barn och unga frihetsberövas.

I årsrapporten berättar barn och ungdomar om sina upplevelser, vad som händer och vad man tänker när man är frihetsberövad som barn.  Barnombudsmannen har analyserat situationen för dessa barn och ungdomar för att se hur samhället lever upp till barnkonventionen och andra internationella riktlinjer och regler. Våra slutsatser mynnar ut i sju förslag till förändringar.