Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Remissvar

Ny möjlighet till uppehållstillstånd »

Ställd till Justitiedepartementet Dnr 3.9:0089/18  Inledning Barnombudsmannen har beretts möjlighet att ge synpunkter på Utkast till lagrådsremiss Ny möjlighet till uppehållstillstånd. Ba...