Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Remissvar

Behörighet för anställda »

Ställd till SocialdepartementetDnr BO 2018-0984 InledningÅr 2014 infördes en bestämmelse om behörighet i socialtjänstlagen (SoL) som innebär att socialnämnd...

  Stärkt skydd mot diskriminering i skolan »

  Ställd till KulturdepartementetDnr: BO 2018-0911-2 I utkastet föreslås ändringar i diskrimineringslagen och skollagen i syfte att stärka skyddet mot diskriminering f&...

   Ett ordnat mottagande »

   Ställd till ArbetsdepartementetDnr: BO 2018-0808 InledningI betänkandet lämnas bland annat förslag som syftar till att skapa ett sammanhållet system för att främ...

    God och nära vård- en primärvårdsreform »

    Ställd till SocialdepartementetDnr 3.9:0517/18 InledningBarnombudsmannen har i uppdrag att företräda barn och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om barnets rät...

     Ett oberoende public service för alla »

     Ställd till KulturdepartementetDnr 3.9:0510/18Barnombudsmannen yttrar sig över de delar av betänkandet som bedöms relevanta utifrån vårt uppdrag att företrä...

      Att bryta ett våldsamt beteende »

      Ställd till SocialdepartementetDnr 3.9:0473/18 InledningBarnombudsmannen yttrar sig över betänkandet med utgångspunkt i vårt uppdrag att företräda barns och ung...