Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Remissvar

Promemoria Vissa skollagsfrågor- del 4 »

Dnr 3.9:0866/16 Ställd till Utbildningsdepartementet Inledning Barnombudsmannens synpunkter på denna remiss tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Yt...

    Ett starkare skydd för den sexuella integriteten »

    Dnr 3.9:0557/16Ställd till Justitiedepartementet Betänkande av 2014 års sexualbrottskommitté (Dnr Ju2016/06811/L5) Inledning Barnombudsmannens uppdrag är att företräda barns och ungas rättigheter o...