Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Remissvar

Förskola för alla barn »

Ställd till UtbildningsdepartementetDnr: BO 2021-0038   Barnombudsmannen kommenterar förslagen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och b...

  Försörjningskrav vid anhöriginvandring »

  Ställd till SocialförsäkringsutskottetDnr: BO 2021-0152-2  Inledning Barnombudsmannen yttrar sig med utgångspunkt i uppdraget att företräda barns och ungas ...

   En gemensam angelägenhet »

   Ställd till FinansdepartementetDnr: BO 2021-0004 Barnombudsmannen har beretts tillfälle att yttra sig över utredningsbetänkandet En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46)...

    Införandet av en familjevecka påbörjas »

    Ställd till RegeringskanslietDnr: BO 2020-0304 InledningBarnombudsmannen har beretts möjlighet att inkomma med remissvar på betänkandet ”Införandet av en familjeveck...

     Tidsgräns för häktning av barn »

     Ställd till Sveriges Riksdag, JustitieutskottetDnr: BO 2020-0386 InledningBarnombudsmannen har beretts möjlighet att inkomma med remissvar på promemorian ”Tidsgräns f&oum...