Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Remissvar

Ökad insyn i välfärden »

Dnr 3.9:0789/16Ställd till Socialdepartementet Barnombudsmannen har inga synpunkter på förslaget. Föredragande i ärendet har varit juristen Johanna Björk. Fredrik Malmbergbarnombudsman