Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Remissvar

Ordning och reda i välfärden (SOU2016:78) »

Dnr:3.9:0859/16Ställd till Finansdepartementet Inledning Barnombudsmannens uppdrag är att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkon...

    Promemoria Vissa skollagsfrågor- del 4 »

    Dnr 3.9:0866/16 Ställd till Utbildningsdepartementet Inledning Barnombudsmannens synpunkter på denna remiss tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Yt...