Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Remissvar

Barnkonventionen blir svensk lag »

Ställd till SocialdepartementetDnr 3.9:0283/16 Inledning FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) utgör ett av de nio grundläggande internationella instrument för mänskliga rättigh...

    En omarbetad Bryssel II-förordning »

    Ställd till JustitiedepartementetDnr 3.9:0533/16 InledningAllt fler medborgare gifter sig och skaffar barn över nationsgränserna. Bryssel II-förordningen är en EU-förordning som reglerar verks...