Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Remissvar

Ökad insyn i välfärden »

Dnr 3.9:0789/16Ställd till Socialdepartementet Barnombudsmannen har inga synpunkter på förslaget. Föredragande i ärendet har varit juristen Johanna Björk. Fredrik Malmbergbarnombudsman

    En inkluderande kulturskola på egen grund »

    Dnr 3.9:0786/16Ställd till Kulturdepartementet Barnombudsmannen har inga synpunkter på förslaget. Föredragande i ärendet har varit juristen Johanna Björk. Fredrik Malmberg barnombudsman

      Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52) »

      Dnr 3.9:0581/16Ställd till Justitiedepartementet Inledning Barnombudsmannen yttrar sig över förslagen med utgångspunkt i vårt uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån...