Otillåten egendom och hot inom den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården. Rapport från Socialstyrelsen. (dnr S2017/01566/FS)

Ställd till Socialdepartementet
Dnr 3-9:0105/18

Barnombudsmannen har inte några synpunkter på remissen.

Anna Karin Hildingson Boqvist,
vikarierande barnombudsman